dimecres, 26 de juny de 2013

Proposta de treball d'Ágora per l'any 1978

Com era habitual, pel gener de 1978 la Cooperativa Ágora em va fer arribar el seu pla de treball per aquell any que començava. En conservo el document i m'ha semblat bo de fer-ne menció avui per deixar encara més clara la col·laboració que teníem establerta,  la feina que venien a fer i el cost que tenia. Com que és un document curt i genèric el copio íntegrament traduït del castellà:

Barcelona, gener de 1978

Com a continuació del treball que Ágora va fent per al Col·legi Nostra Senyora de Rocaprevera, en l'aplicació del Projecte Alternatiu per a l'Empresa, concretem la nostra participació per a dur-ho a terme, durant el pròxim any, en els següents serveis:

ASSESSORAMENT
 • assistència a la Direcció en tots els nivells (financers, jurídics, pedagògics)
 • programació d'activitats docents i no docents
 • Formació d'una biblioteca escolar bàsica

SERVEI A ALUMNES
 • Informes personals i de grup
 • Reeducació per a nens amb dificultats
 • Orientació professional
 • Convivències per a adolescents (cursos 7è i 8è d'E.G.B. i 1er. F.P)
 • Colònies d'estiu (de 1er. a 6è d'E.G.B.)
 • Campaments de treball (7è i 8è d'E.G.B. i 1er. de F.P.) 

SERVEI A MESTRES
 •  Cursos breus (psicomotricitat, dificultats escolars, etc.)
 • Seminaris
 • Organització de visites culturals
 
SERVEI ALS PARES
 • temes monogràfics ("el nen com a escriptura del món adult", "l'adolescent com a reflex de les contradiccions del món adult".)
 • Cursets breus

Els serveis no es facturaran cas per cas, -donat que lo que es fa no és un servei aïllat i sí una acció global i dinàmica-, sinó a través d'un abonament mensual, vàlid per a aquest període d'un any, que integrarà qualsevol col·laboració o servei concret que es realitzi.
Partint de la situació concreta del Col·legi de Nostra Senyora de Rocaprevera i del nombre d'alumnes que s'atenen al Centre, aquest abonament o quota mensual la fixem en 55.000 Pts. al mes (cinquanta cinc mil) per un període de dotze mesos.

Cal recordar que era només un pla de treball genèric que en algunes coses ja estava funcionant des de l'any anterior i que en determinats aspectes s'hauria de programar encara en concret; es pot observar com algunes activitats més immediates ja hi tenen nom, com són els temes monogràfics per a adults que s'havien de realitzar  pel febrer i dels que ja he parlat anteriorment. Com passa sempre, a la pràctica algunes de les propostes realment no es van dur a terme com a tals i en canvi se'n van fer d'altres que aquí encara no s'especifiquen.
Els informes personals i els de grups s'anaven fent progressivament. Els individuals es feien amb alumnes que presentaven problemàtiques especials per tal de donar-los l'assistència que fes falta en cada cas concret; per parlar dels de grup puc citar els que s'havien fet l'any anterior: "Investigación del grupo-clase 7º E.G.B. (A)"  i "Diagnóstico de orientación del curso 1º F.P.". Es tractava de conèixer a fons la realitat de cada grup per tal de plantejar alternatives a través de l'acció pedagògica. D'aquest any 1978 en conservo un: "Análisis de la producción del grupo pedagógico de 2º E.G.B."; no sé si se'n va fer algun altre.
De fet la biblioteca ja existia en aquells moments: es tractava d'organitzar-la sistemàticament, proveint-nos progressivament de nous materials de manera planificada i amb criteris selectius ben concretats per endavant.
A algú que em va qüestionar directament el cost econòmic d'aquesta assistència d'Ágora li vaig fer observar com de fet era inferior al cost d'un sol professor i que probablement ningú no em discutiria si jo veiés necessari afegir un professor més a la plantilla. Sembla que realment els problemes que alguns veien en la seva presència al Col·legi devien ser uns altres... La solidesa i rigor en tots els aspectes que podien donar a l'acció educativa que ens proposàvem molestava a molts, començant per una part ben important de professors: ja en parlarem...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada