dimecres, 19 de juny de 2013

L'adolescent i les contradiccions dels adults

Poc després de les sessions sobre el nen que ja vaig comentar dies passats, van venir les dues sessions dedicades al tema "L'adolescent com a reflex de les contradiccions del món adult".
La primera sessió es va titular "Adolescència i crisi de valors del món adult" amb un programa que contemplava els cinc punts següents:
  1. L'adolescència, producte i motor del progrés històric.
  2. L'adolescent i la seva presa de consciència crítica de la realitat del món adult a través del despertar sexual del cos, l'exigència de llibertat i la seva experiència de les institucions socials.
  3. La institucionalització del món adult com a prohibició de l'adolescent: cos, pensament i activitat personal.
  4. La resposta de l'adolescent en front de la imposició dels valors del món adult.
  5. Conclusió: l'adolescent, com a realitat marginada. 
La segona sessió va estar dedicada al tema "L'adolescència com a anunci del projecte de la realitat" amb els quatre punts següents:
  1. L'adolescència com a desinstal·lació de la dependència infantil i instal·lació en la pròpia base material.
  2. El procés d'interiorització de l'adolescent: la presa de consciència d'ell mateix com a subjecte.
  3. El projecte comunitari de l'adolescent: la comunitat fraternal.
  4. L'adolescent i la seva cerca d'una referència comunitària real en l'adult.
Durant el mes de març es va mantenir un debat obert partint d'una síntesi de les dades que havien aportat els participants en aquelles sessions i de dades aportades pels mateixos adolescents, alumnes de 8è. d'E.G.B. i dels dos cursos de Formació Professional. Aquesta síntesi es va entregar a tots els participants com a material de treball. Em sembla tan interessant que no ho puc despatxar ara en quatre paraules i serà més bo que ho exposi més àmpliament els pròxims dies.
Em sembla que, de moment, qui vulgui llegir pausadament aquests punts de les sessions ja es pot formar una idea real de lo que allà es plantejava.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada