dimarts, 25 de juny de 2013

Els problemes dels adolescents sobre la taula

Als participants en aquelles jornades sobre els adolescents a les que em vaig referir fa poc, se'ls van plantejar aquestes tres preguntes: 
  1. Què penseu dels adolescents?
  2. Quins problemes ens plantegen els adolescents de Torelló? 
  3. Quines respostes donem als seus plantejaments i accions?
Crec que des d'ara lo que cal subratllar és que ens plantegéssim obertament aquestes preguntes: si volem treballar per donar resposta a algun problema sempre s'ha de començar per plantejar-lo clarament  i obertament. I no es tractava de culpabilitzar-nos una vegada més de lo que no anava bé, sinó d'anar pensant en noves respostes a les problemàtiques que descobríssim. Clarament va servir per entendre què els passa als adolescents i per comprendre'ls i poder-los donar algunes respostes adequades. També per qüestionar-nos a nosaltres mateixos en la nostra manera de viure.
Em sembla, doncs, que recordar ara aquestes jornades serveix, més que per lo que es pogués haver dit allà en concret, per fer memòria de que ens començàvem a plantejar obertament i en públic les grans qüestions que ens afectaven a tots sobre el nen i l'adolescent amb intenció i ganes d'anar-hi donant respostes adequades.

Paral·lelament es van plantejar als adolescents de 8è. d'E.G.B. i dels dos cursos de Formació Professional aquestes qüestions:
  1. Què penseu dels adults que viuen a Torelló?
  2. Quins són els principals problemes de la vostra edat?
  3. Com veieu que es poden resoldre els vostres problemes?
  4. Quina resposta donen les persones grans a lo que vosaltres penseu i feu?
  5. Quins aspectes de la vida de Torelló creieu que haurien de canviar i quina seria la manera de fer-ho?
Com ja vaig dir, es va entregar a cada participant en les jornades un resum de nou pàgines de les preguntes i respostes dels uns i dels altres com a "Material de treball" a usar durant les sessions. Aquestes reunions obertes eren conduïdes per persones preparades en aquestes qüestions com correspon, però es donava la paraula a tots perquè de fet sempre som nosaltres qui tenim els problemes i qui de fet els haurem d'afrontar amb la possible ajuda i assistència de qui ens la pugui donar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada