dimarts, 14 de maig de 2013

Una idea fonamental d'educació

 Com ja he anat dient, aquest blog vol ser sobretot un espai de reflexió que d'alguna manera recuperi per a l'actualitat un passat que vam viure i que aquella nostra petita història ens pugui encara ara servir per alguna cosa sigui quina sigui la nostra situació actual.
Una reflexió fonamental que havia de guiar els nostres passos cap a un canvi real de les persones i de la pedagogia de l'escola era sobre la visió global de la realitat. La idea fonamental que hi havia al fons de tot el plantejament que feiem era que la realitat, la vida i les persones som autogestionàries per naturalesa; la realitat i la vida s'ha produit i es produeix des del seu propi nucli energètic. El nen té dintre seu ja des de que neix tota la seva gran riquesa que haurà de poder desenvolupar en el decurs de la seva existència en la seva relació amb l'entorn. Des d'aquesta perspectiva tot canvia, és un principi general que capgira la visió que tinguem del nen i de l'adult i les formes de tractar-nos i de relacionar-nos els fills amb els pares, els mestres amb els alumnes, la societat en general. Cada persona, totes les persones, som un món riquíssim amb un potencial immens de vida i de creativitat; i la feina de l'escola, per exemple, ha de consistir en potenciar i donar canals de desenvolupament i d'expressió a aquest gran potencial que cada nen porta dintre i que és la font de la seva llibertat. 
Es tracta, així, de que cadascú maduri progressivament la seva pròpia realitat i posi a disposició de la llibertat dels altres la seva pròpia llibertat i riquesa personal...
Sospito que es podria resumir la història humana que hem tingut fins ara com a l'esforç continuat a tots els nivells per destruir aquest principi bàsic de la realitat. Però la realitat és tossuda i finalment s'imposarà... Mentrestant sempre és possible provocar el canvi a nivells més reduïts... Convençuts del principi que he exposat, de fet som imparables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada