dimarts, 21 de maig de 2013

Si més no un sotragueig

Com deia a la petita crònica que vaig posar el passat dia 15 al referir-me a l'any 1975: "Per l'abril Ágora ens fa arribar una proposta per a un projecte educatiu al Col·legi: se'n dóna còpia a cada professor  i a cada membre de la Junta de Pares i se'n comença a discutir. Finalment queda tot penjat i només es manté present a la ment i en l'esforç d'algun dels professors i del director."
Es tractava de posar a mans dels professors i  dels representants dels pares un document que pogués servir de base per a elaborar entre uns i altres el projecte educatiu del Col·legi i realment va ser ocasió per iniciar reunions d'uns i altres per treballar-ho.
Transcriure aquí tot aquest document no em sembla oportú perquè té vuit pàgines mecanografiades i resultaria massa extens.  Però em sembla que és un text ben significatiu pel seu contingut i per lo que podria haver significat i per això us en transcriuré aquí alguns paràgrafs que m'han semblat més destacables de cada una de les cinc parts de què consta. Si algú estigués interessat en tenir el text complet que me'l demani i molt de gust li'n puc fer arribar una còpia (pitroig2@gmail.com).

1) L'Analisi de la realitat de l'escola ens fa evident que:
L'Escola està en funció de la transmissió dels valors propis de la societat autoritària, narcisista i competitiva en què viu, reproduint-los i integrant-los en els subjectes. Per tant, l'acció educativa ni està centrada en les necessitats i interessos dels subjectes ni està en connexió amb la realitat, pròxima i llunyana. (...)
2) L'acció de l'escola s'ha de centrar en:
Respondre a les necessitats i interessos profunds de tots els membres de la comunitat educativa i molt especialment dels alumnes. (...)
El professorat ha de realitzar necessària i fonamentalment una acció alliberadora, que parteix de la pròpia experiència d'alliberament, única resposta possible a les necessitats i interessos dels alumnes. (...)
3) La finalitat de l'acció educativa de l'escola és la de capacitar el subjecte per formular, realitzar i compartir el seu projecte personal de vida. (...)
4) Els objectius educatius
(...) Per això, el primer objectiu educatiu es concreta així:
a) Aprendre a pensar, expressar (verbal, numèrica, plàstica i dinàmicament) i actuar, com a resposta a aquest aprenentatge. (...)
b) Capacitat de valoració, de decisió i de selecció d'un camp de cultura tècnica, d'un conjunt de valors i relacions en funció dels quals el subjecte desenvoluparà la seva vida.
5) La comunitat educativa és l'instrument fonamental per a la realització de les finalitats i objectius educatius que s'han proposat. (...) la iniciativa i el treball personal i grupal dels alumnes són el centre dels interessos (...) l'escola es centra en les necessitats i interessos dels membres de la comunitat educativa en connexió amb la realitat ecològica i social que l'envolta (...) 
Continua exposant les funcions de la Junta de Pares, funcions del Director i funcions de l'equip de mestres i professors, tant com a membres de la institució escolar i d'un conjunt docent com en el seu treball amb els alumnes i acaba parlant de l'alumne en aquests termes:
Les necessitats i interessos de l'alumne són el centre de la vida escolar d'on parteixen i on convergeixen el fi, els objectius i el mètode educatius.
Si partim de la consideració de l'alumne com a poder d'acció responsable, la institució escolar adequada per a educar serà aquella en la que els escolars participin efectivament com a persones, a tots els nivells i en tots els seus aspectes.
Una proposta que podia posar fonaments a la creació d'una autèntica comunitat educativa que portés a un canvi real al servei dels alumnes, dels professors, dels pares i de la societat. Però, a qui interessaven i interessen realment els canvis reals? Potser somniàvem truites, però si no ens quedessin ni els somnis... Continuo pensant que si més no es possibilitava algun canvi en la vida i la consciència dels interpel·lats encara que fos des de la negació d'aquell conjunt de plantejaments. Era si més no un sotragueig...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada