dijous, 2 de maig de 2013

Anàlisi institucional (i 6): Propostes

Amb aquesta entrada queda completat lo que m'ha semblat que havia de seleccionar d'aquella anàlisi institucional. Crec que des d'aquest informe i d'altres coses que anem rememorant es van obrint camps de reflexió sobre el Col·legi en aquella època i el seu context social i sobre els plantejaments de canvi que ens vam fer i que en part vam començar a dur a terme. Em sembla que reflexionar-hi i debatre-ho ara ens pot ser encara ben útil i aquest és en definitiva l'objectiu que em proposo amb aquest blog.

ANÀLISI INSTITUCIONAL: PROPOSTES

A) Propostes a curt i a llarg termini:
  1. Anàlisi de la realitat del Col·legi, a partir de les dades, anàlisi i conclusions d'aquest informe, per part de la Junta de l'Associació de Pares i de la Direcció del Col·legi.
  2. Realització d'un "Curs d'Anàlisi de la Realitat" per als membres de la Junta de l'Associació de Pares i la Direcció.
  3. Elaboració d'un Projecte Educatiu, Línia Educativa, Objectius educatius i Metodologia pedagògica, a partir de la realitat analitzada.
  4. Presentació de l'informe al professorat.
  5. Formació de l'equip educatiu del Col·legi, el qual conjuntament, ha d'assumir i portar a la pràctica el Projecte Educatiu. Qui no estigui disposat a fer-ho, ha d'abandonar l'Escola.
  6. Nou plantejament, definició i organització de l'Economia-Administració d'acord amb la realitat analitzada.
  7. Comunicar obertament els dos edificis escolars i fer un ús adequat dels espais no utilitzats.
B) Propostes a realitzar de manera immediata
  1. Reestructuració de la Junta de l'Associació de Pares, que s'haurà de compondre de les persones disposades a portar a terme, amb totes les seves conseqüències, les propostes anteriorment explicitades.
  2. Realització d'un Seminari, per al professorat de Parvulari i de la primera etapa d'E.G.B., per a l'adequació de les seves accions educatives a les necessitats dels alumnes d'aquests cursos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada