dilluns, 8 d’abril de 2013

Recull d'algunes dades del passat anterior

Ja vaig començar dient que no pretenia ordre ni concert i que aniria tractant les coses una mica desordenadament. Avui, abans de continuar endavant, vull deixar constància d'algunes dades que tinc sobre el passat del Col·legi que corresponen a èpoques anteriors a la meva arribada: 
L'Associació Ntra. Sra. de Rocaprevera va ser fundada l'any 1888 per vint veïns amb el rector del poble. Aquests es van comprometre davant notari a fer-se càrrec durant cinc anys de les despeses del Col·legi que van crear, segons deien, per respondre a la necessitat d'ensenyament que la gent del poble sentia i que no era atesa pels poders públics. Es va confiar l'ensenyament a la Congregació dels Germans Maristes i això va durar fins a la guerra civil de 1936. Acabada la guerra es va fer càrrec de l'escola el Patronat i els mestres van passar a ser persones laiques. De tota aquesta llarga època sembla que pràcticament no se'n conserven documents escrits.
A partir de dades recollides de les actes de les assemblees de pares sabem que el 28 d'octubre de 1954 es va formar el Consejo de Protección Escolar que es cuidaria de l'organització, direcció i provisió de l'Escuela Nacional Graduada de Niños. Això va significar la concessió de tres mestres nacionals que suplirien els que hi havia i aquells haurien de continuar com a auxiliars. Això es va viure de manera problemàtica i es veu que els mestres nacionals no van encaixar.
Durant el mes de juliol de 1954 es va solicitar la línia telefònica. El 6 de novembre del mateix any es va aprovar obrir una classe per a adults analfabets. El mateix any es va proposar que els alumnes portessin la bata de ratlles i es va iniciar l'escola nocturna professional de mecànica, electricitat, filatura i fusteria-torneria de fusta donant títols d'oficial i de mestre en cada una d'aquestes especialitats. Aquesta escola professional va passar per diferents etapes fins que va haver de tancar per falta de professors. Recordo que d'alguna manera continuava quan jo hi era i s'examinaven a l'Escola del Treball de Barcelona, segur que ens ho explicarien amb detall en Gabriel Puig, en Josep Coll, en Josep López, en Ton Raulet i altres, vertaders lluitadors per aquella escola d'aprenentatge d'oficis.
El curs 1957-1958 hi havia 279 alumnes repartits en: guarderia, parvulari, 1er., 2on. i 3er. graus, batxillerat, comerç i escola professional. El curs següent els alumnes eren 348 repartits igualment però afegint-hi una secció de francès i anglès.
El 28 de gener de 1962 es va inaugurar el nou edifici construït per aprovació de l'assemblea de pares. Entenem que és la part més nova de l'edifici que dóna directament al carrer dels Estudis.
A l'assemblea de pares del juny de 1965 s'informa de les gestions iniciades per fer el batxillerat en règim de CLA (Colegio Libre Adoptado) depenent de l'institut de Manresa i també del pròxim tancament de la guarderia. S'aprova l'emissió de cinc-cents títols o accions de mil pessetes sense interessos a adquirir per socis i simpatitzants per ajudar l'economia i concretant que cada any se n'amortitzarien vint-i-cinc per sorteig. En van quedar només vint-i-cinc sense vendre.
Finalment deixo constància de que l'assemblea general de l'Associació de pares de 26 de desembre de d'aquell 1965 va aprovar els estatuts de l'Associació, que anaven signats pel president Sr. Ramon Prat Tarrés i pel secretari Jordi Autonell Meix, i que aquests van ser reconeguts pel Ministerio de la Gobernación amb data 31 d'octubre de 1967. Per pura curiositat i humorísticament deixo constància de l'article sisé que diu: "La alta Presidencia Honoraria de la Asociación corresponderá al Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis y serán Vice-Presidente honorarios de la misma el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia, el Reverendo Señor Cura-Párroco ó Regente de la Parroquia y el Magnífico Señor Alcalde de esta villa." I l'article desè diu: "Si lo cree conveniente, por razón de circunstancias ó casos muy especiales, la Junta Directiva podrá recabar la opinión del Reverendo Cura-Párroco y del Magnífico Sr. Alcalde, para que la asesoren respecto a los puntos objeto de consulta." Suposaria que aquests estatuts són encara plenament vigents si no fos que he trobat una data de modificació que se'n va fer l'any següent ampliant aquesta Junta Consultiva: s'hi van afegir el Jutge local i els tres últims Presidents i Secretaris de la Junta. Amb aquests dos articles i amb aquesta esmena quedava tot ben blindat i protegit contra la tramontana...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada