divendres, 26 d’abril de 2013

Anàlisi institucional (3)

Tal com deia ahir ara us completo les conclusions de l'informe a la primera part, el que es refereix als elements estructurals i del que ahir reproduïa ja els vuit punts inicials:

"En resum, l'única cosa que permet l'estructura del col·legi és la transmissió d'uns coneixements predeterminats a nivell oficial, aliens a la realitat i la finalitat dels quals és la imposició dels models i valors socialment proposats per la societat narcisista i competitiva.
Però aquesta transmissió de coneixements es realitza a nivell individual (professor - grup classe), no facilitant l'estructura cap mena de coordinació, inclús a aquest nivell. És a dir, estructuralment, tot depèn de l'acció individual i espontània dels elements docents, la qual cosa implica una actitud exclusivament receptiva per part dels alumnes, subjecte pacient de l'estructura educativa.
Tot i que s'ha constatat anteriorment que no hi ha explicitat un model antropològic cap al qual el Col·legi adreci la seva acció educativa, és evident que qualsevol estructura educativa porta implícit un model antropològic, és a dir, l'estructuració expressa el model d'home que es va configurant a partir d'aquesta estructura. Dient això no es nega de cap manera la possibilitat de superació d'aquest condicionament estructural a partir de l'acció desenvolupada per la força de l'individu i del grup, però aquesta qüestió ja s'analitzarà a la segona part d'aquest estudi.
Així doncs, l'estructura educativa del Col·legi està configurant un model antropològic, les característiques de personalitat del qual són:
1. Individualisme, aïllament de la realitat: ja que aquest és l'esquema relacional que l'estructura li imposa.
2. Passivitat, no participació, dependència, submissió: com a resultat d'una estructura autoritària en la que l'alumne participa només com a subjecte pacient, sense tenir en compte les seves necessitats reals, les quals tampoc no pot expressar.
3. Inestabilitat, incoherència, no integració: com a conseqüència de la diversitat d'estímuls contradictoris rebuts i de la incoherència de la mateixa estructura educativa, la qual cosa es tradueix en una incapacitat per a la reflexió crítica de la realitat."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada